Het Plankenhuis kiest voor duurzame houten vloeren!

In tegenstelling tot wat men denkt wordt bij de productie, verwerking en afvalverwerking van hout veel minder energie verbruikt dan bij andere constructiematerialen. Na iedere houtkap worden de bossen herbeplant voor de komende generatie. 

Omdat de populariteit van echt houten vloeren is toegenomen, moet er meer hout geproduceerd worden. Er worden op dit moment veel meer bomen geplant dan dat er nu gekapt worden. De toegenomen vraag heeft daarom een positief effect gehad op het milieu.

Het bevordert de aanplant van bomen
Hoe meer bomen we gebruiken, des te meer we er aanplanten. Bijna al het Europese hout dat we oogsten is afkomstig van beheerd bos. Oogsten zorgt voor plaats voor nieuwe aanplant en dat gebeurt met een tempo van twee geplante bomen voor iedere enkele boom die wordt gekapt.

Geheel recyclebaar
Hout is geheel recyclebaar. In feite kan het in drie verschillende fasen worden gebruikt. Ten eerste wordt het gebruikt voor het vervaardigen van een product. Daarna kan het product zelf gerecycled worden en ten derde kan het worden gebruikt voor de opwekking van energie. In termen van volume en opbrengst kan geen ander opnieuw te gebruiken materiaal hier tegenop.

Het vervangt energiehongerige alternatieven
Niet alleen is de productie en verwerking van hout bijzonder energiezuinig, waardoor houten producten een extreem lage CO2-voetafdruk hebben, maar hout kan vaak worden gebruikt als vervanging van materiaal als staal, aluminium, beton of plastic, waarvoor tijdens de productie grote hoeveelheden energie nodig zijn.

Het vermindert broeikasgassen
Het CO2 absorberende effect van houten producten kan een aanzienlijke rol spelen bij de vermindering van broeikasgassen. Toename van het gebruik van houten producten zal het negatieve effect op de atmosfeer nog verder doen terugbrengen.

De manier waarop hout op dit moment geproduceerd wordt is een duurzaam proces. "t Plankenhuis sluit zich hier volledig bij aan. Alle houten vloeren van "t Plankenhuis zijn op een duurzame manier geproduceerd, en dat merkt u!